Què és el Repositori UJI?

El Repositori de la Universitat Jaume I és l’ espai digital per a la investigació en Castelló i sobre Castelló, un portal multidisciplinari que mostra la producció científica, acadèmica, institucional i docent de la UJI. Per a això, arxiva, organitza i difon els documents electrònics, de qualsevol tipus, creats pels membres de la comunitat universitària com a resultat de la seua activitat acadèmica, docent, investigadora i institucional.

També inclou material documental digitalitzat sobre la província de Castelló així com recursos d’informació d’altres institucions de gran interès per a la investigació, com l’Arxiu Digital Espanya - Unió Europea.

Per a què serveix?

En el Repositori UJI es pot consultar, compartir i descarregar el text complet dels articles, llibres, documents de treball, material divulgatiu, material docent; mapes, fotografies, veure produccions audiovisuals o escoltar arxius sonors en streaming, així com vore les estadístiques d’ús dels diferents documents científics, respectant i protegint en tots els casos els drets d’autor.

Tots els documents són indexats per Google, Google Scholar i altres motors de recerca, i s’inclouen en recol·lectors externs, uns generals i altres específics, com ara Hispana, Europeana o Recol·lecta, entre altres.

En definitiva, el Repositori proporciona major accessibilitat i visibilitat de les activitats de la nostra universitat i dels recursos d’informació sobre Castelló, el que implica un augment del seu ús i, en conseqüència, de l’impacte de la investigació. Al mateix temps, garanteix la preservació digital a llarg termini.

D’aquesta forma, la Universitat Jaume I aposta decididament per la difusió del coneixement obert.

Què es pot trobar?

Els continguts del Repositori s’estructuren en comunitats, organitzades al seu torn en subcomunitats i col·leccions, seguint un criteri funcional.

Arxiu Digital Espanya-Unió Europea (SEDAS). Recull documents rellevants, en tots els formats – text, imatge, àudio, vídeo – sobre Espanya i la Unió Europea que actualment es troben dispersos en els fons bibliogràfics i documentals d’institucions que van treballar i treballen en l’àmbit de la Unió Europea. També recull producció científica i acadèmica de les universitats, principalment espanyoles, relacionada amb la Unió Europea.

Biblioteca Digital de Castelló (BDCS). Conté material bibliogràfic i documental, en qualsevol format, que tracta sobre la província de Castelló, així com material creat per autors i autores i institucions castellonenques. Hi podem trobar llibres, fullets, publicacions periòdiques, fotografies i postals, programes radiofònics…
La seua finalitat és posar a la disposició de tots els usuaris i usuàries aquest material que per la seua antiguitat, estat de conservació o per la dispersió geogràfica en la seua ubicació, és difícil consultar in situ.

Societat Espanyola d’Història Agrària. Conté els papers de treball publicats per la Societat Espanyola d’Història Agrària. Aquests documents són recol·lectats per REPEC (Research Papers in Economics).

UJI: Documents institucionals. Conté aquells documents d’accés públic produïts pels diferents serveis de la Universitat en el desenvolupament de les seues funcions.

UJI: Investigació. Inclou, organitzada en diferents subcomunitats i col·leccions, la producció científica dels membres de la comunitat universitària: tesis doctorals, publicacions preliminars, articles, comunicacions a congressos, etc. Aquests documents són recol·lectats per DRIVER, OpenAire i RECOLECTA, entre altres.

UJI: Materials docents i acadèmics. Conté materials i objectes d’aprenentatge, en qualsevol format, elaborats per professorat de la Universitat com a resultat de la seua funció docent. També s’inclouen els Cursos d’Estiu organitzats per la Universitat.
Per altra part, recull els treballs de fi de grau i treballs fi de màster de l’estudiantat de la UJI.
Tots els documents són recol·lectats pel repositori cooperatiu MDX (Materials Docents en Xarxa) del CBUC.

UJI: Revistes. Permet accedir al text complet de les diferents revistes creades pels departaments de l’UJI, moltes de les quals estan depositades en el repositori cooperatiu RACO (Revistes en Accés Obert).

Tots els documents són recol·lectats per Hispana (directori i recol·lector de col·leccions digitals) i per Europeana (Biblioteca Digital Europea).

Com incloure documents?

La Biblioteca és l’encarregada de gestionar els continguts del Repositori UJI.

Per a compaginar els avantatges de l’accés obert amb el respecte als drets d’autor, la biblioteca recomana als autors l’ús de les Llicències Creative Commons. Per altra part, assigna a les publicacions pròpies de la Universitat Jaume I un DOI (Digital Object Identifier).

Les persones membres de la comunitat universitària interessades a dipositar publicacions pròpies per a la seua difusió en accés obert o interessades que s’incloga en el Repositori documentació concreta, poden contactar amb biblioteca@uji.es.