Número complet

Número 1


SUMARI

1. Brancal p. 2

2. Avencs i coves de Xodos Josep Lluís Viciano Agramunt p.3-11

3. L’invisible o la flama Anna Montero p. 12-13

4. De romería Pablo Montolio p. 14

5. Impressions de Xodos per un anglés Jim Beck p. 15-16

6. Xodos en temps islàmic Sergi Selma Castell p. 17-21

7. De verdures i regadius. Alguns usos i costums: l’ecologia de l’aigua Recaredo del Molí p. 22-24


Ministerio Aquest projecte ha rebut una ajuda de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.
DSpace
Metadades subjectes a :Public Domain | Informació i consultes:biblioteca@uji.es | Centre de seguretat i privacitat | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78