Número complet

Número 3


SUMARI

1. Brancal p. 2

2. Oficis i ocupacions a Xodos durant el segle xx Recaredo del Molí p.3-13

3. Receptari de Xodos Carmela Puig p. 14-15

4. Procés d’elaboració del pa Carmela Puig p. 16-18

5. Penyagolosa, un somni... Josep Lluís Viciano Agramunt p. 19-24