Show simple item record

dc.contributor.authorCuenca i Almenar, Salvador
dc.date.accessioned2014-02-13T10:36:41Z
dc.date.available2014-02-13T10:36:41Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.citationCUENCA ALMENAR, Salvador. Sobre la filosofia de l’humanista valencià Joan Serra al" De contemplatione amicicie". Notes a una traducció catalana. SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 2013, 1.1: 1-36.ca_CA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/83451
dc.description.abstractPresentem la traducció catalana del De contemplatione amicicie, escrit per l’humanista valencià Joan Serra l’any 1454. La traducció parteix de l’edició curada per Evencio Beltran de l’únic manuscrit conegut: BNF ms Nat. lat. 8756. La translació s’acompanya d’una introducció historicofilosòfica articulada al voltant de l’analogia fonamental de l’obra, a saber, la concòrdia absoluta de dos amics és com la unió perfecta del cos i de l’ànima humana. S’hi analitzen les fonts fonamentals: Ciceró i Pseudo-Agustí, i s’hi constata l’organització dual dels continguts del text, en tant que dedica els capítols senars a la consideració de la unió del cos i l’ànima segons la filosofia natural, mentre que els parells a la concòrdia absoluta dels amics virtuosos d’acord amb la filosofia moral.ca_CA
dc.description.abstractWe present the Catalan translation of De contemplatione amicicie, written by the Valen- cian humanist Joan Serra in 1454. The translation is based on the only known manuscript (BNF ms Nat. lat. 8756), edited by Evencio Beltran. The likelihood of the perfect union between body and soul and the complete accord between two friends is the basic analogy of the text and guides the composition of a historical and philosophical introduction that precedes the translation. We analyze its main sources, namely, Cicero and Pseudo-Augustine. Moreover, we reveal the dual or- ganization of the text, which devotes odd chapters to natural philosophy and to the union between body and soul, while even chapters to ethics and to the absolute accord between virtuous friends.ca_CA
dc.format.extent36 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherPublicacions de la Universitat de Valènciaca_CA
dc.relation.isPartOfSCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, juny 2013, nº 1ca_CA
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectJoan Serraca_CA
dc.subjectCiceroca_CA
dc.subjectPseudo-Augustineca_CA
dc.subjectmoral philosophy of friendshipca_CA
dc.subjectValencian humanismca_CA
dc.subjectHumanismo valencianoca_CA
dc.subjectFilosofía moral de la amistadca_CA
dc.subjectCicerónca_CA
dc.titleSobre la filosofia de l’humanista valencià Joan Serra al De contemplatione amicicie. Notes a una traducció catalanaca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7203/SCRIPTA.1.2576
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain