Data d'emissió: 16/9/1978Contingut:

- Cançons tradicionals de Castelló: «Cant a l'amic», cant de nuviatge, interpretat per Pepa Boix. «Amparito del meu cor», interpretada per Vicent Arrufat.

- Diàleg entre Josep Miquel Francés i Quiquet sobre reportatge de festes de Sorita i Peníscola.

- Reportatge sobre les festes de Sorita i Peníscola (realització: Josep Miquel Francés). .


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78