Data d'emissió: 11/02/1978Contingut:

- Sant Blai’78: reportatge-resum de les festes del carrer Sant Blai. Entrevistes a l'alcalde Vicent Pla Broch, a Josep Miquel Francés Camús, president de la comissió de festes del carrer, i a Joaquín Campos Herrero, doctor en Filosofia i Lletres.

- Interpretació de la jota de Moixent en la festa del carrer Sant Blai.

- Notícia remor sobre el títol basilical per al Lledó.

- Aparició de La Plana Semanal, promoguda per Ernest Nabàs.

- Eixida de la revista magdalenera Vítol.


Ministerio This project has received a grant from the Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas of the Spanish Ministry of Culture.
DSpace
Metadata subject to:Public Domain | Information and queries:biblioteca@uji.es | General policy on data protection | Legal Advice
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Spain - Phone: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78