Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorAguilella Maneu, Joséen_US
dc.contributor.otherCaixa Rural d'Ondaen_US
dc.coverage.spatialOndaen_US
dc.coverage.temporal1983-09-22en_US
dc.date.accessioned2009-01-30T07:03:34Z
dc.date.available2009-01-30T07:03:34Z
dc.date.issued1983-09-22
dc.identifier.citationReportatge "Retaule de Sant Antoni i Santa Bàrbera de Juan de Juanes"en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/762
dc.descriptionDiferents fotografies del retaule de Sant Antoni i Santa Bàrbera. Apareixen quatre figures, d'esquerra a dreta, estàn representats els sants Cosme, Antoni, Bàrbera i Damià
dc.formatB/n ; positiu
dc.relationCaixa Rural d'Onda
dc.relation.isFormatOfOriginal en paper, CRO2406 - CRO2410 ; CRO2412 ; CRO2415 - CRO2416
dc.relation.hasPart8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rightsEstà totalment prohibida la reproducció total o parcial d'aquestes imatges sense l'autorització expressa de la Caixa Rural d'Onda
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject1.02.01.02.04 - Pinturaen_US
dc.titleRetaule de Sant Antoni i Santa Bàrbera de Juan de Juanesen_US
dc.typeImage
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain

Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78