SUMARI

1. Editorial.F. Gusi p. 3-6

2. El Parque de la Gasulla (Ares del Maestre, Castellón): un ensayo de interpretación para un territorio con testimonios rupestres.C.Olària p. 11-32

3. El vaso campaniforme en la provicia de Castellón y territorios limítrofes.F. Gusi, J. Luján. p. 33-52

4. Síntesis de cinco años de excavaciones de un yacimiento del hierro en el Alto Mijares: Los Morrones 1 de Cortes de Arenoso (Castellón).A. Barrachina, A. Viciach, M. Burdeus, R. Bautista, N. Arquer. p. 53-70

5. Las ánforas masaliotas en la costa de Castellón.J. Elias, A. Fernández Izquierdo p. 71-78

6. Un cargamento de cerámicas medievales en la costa de Almassora.A. Fernández-Izquierdo. p. 79-90

7. Contextos topogràfics i ceràmics baixmedievals a la Plana de Castelló. Un cas d’estudi concret a La Vilavella (La Plana Baixa, Castelló).F. Falomir. p. 91-122

8. Intervencions al fossar i l’església parroquial d’Hortells (Morella, els Ports): Aspectes arqueològics i històrics.F. X. Duarte, F. J. Hernández-García, R. Hernández-Hernández, S., De Haro,T. Hurtado. p. 123-144

9. Bibliografía arqueológica castellonense V (2005-2011).F. Gusi. p. 145-164NOTICIARI

10. Tossal del Mortórum (Cabanes): avance de resultados de las últimas campañas.G. Aguilella p. 167-172

11. Intervenció de consolidació de les estructures de l’Habitació 1 i 2 de Los Morrones, Cortes de Arenoso.A. Viciach, A. Barrachina. p. 173-176

12. Avanç dels resultats de la campanya 2011 a Los Cabañiles (Sucaina; l’Alt Millars). Àrea d’intervenció: zona 3, necròpoli tumular.F. Falomir. p. 177-180

13. Resultats de l’excavació del carrer Quatre Cantons de Traiguera (Baix Maestrat).A. Barrachina, C. Laguna, R. Bautista. p. 181-186

14. Resum de les activitats del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques a l’any 2011. p. 187-192

15. Normas de colaboración. p. 193-197