Conté imatges d'activitats organitzades per la Caixa Rural d'Onda i fotografies d'Onda i d'altres localitats realitzades per diferents autors, al llarg del s. XX.Aquest projecte és resultat del conveni de col.laboració signat entre la Caixa Rural d'Onda i la Universitat Jaume I