Crisi i internacionalització econòmica: Perspectiva jurídica i económica de la crisi global.

NÚMERO COMPLET

Número 23 complet. p. 1-119SUMARI

1. Estudi preliminar. Germán Orón Moratal p. 5-13

2. La primera crisi del segle XXI: causes, efectes i perspectives. Vicente Orts Ríos p. 15-27

3. La “ciència econòmica” en l’ull de l’huracà de les crisis i de les reformes polítiques. Andrés Recalde Castells p.29-37

4. Globalització econòmica i comerç internacional: una revisió a la llum de la crisi. Celestino Suárez Burguet p. 39-49

5. El suport al crèdit a l’exportació i el Dret sobre subvencions de l’OMC. Santiago Ibáñez Marsilla p. 51-61

6. Crisi econòmica i governança fiscal. La batalla contra els paradisos fiscals. Modesto Fabra Valls p.63-82

7. Crisi global, polítiques públiques i dret financer. El cas de Brasil. José Marcos Domingues de Oliveira p.83-89

8. La incorporació a la gestió empresarial dels criteris FASG, com a mesura de control de risc integral per a superar la crisi. María Ángeles Fernández Izquierdo; María Jesús Muñoz Torres p. 91-99

9. El salt a l ’exterior de les empreses de nova creació. María Ripollés Meliá; María Luisa Flor Peris p. 101-112

10. Resums. p. 113-119


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78