La Sèrie de Prehistòria i ArqueologiaMonografies de Prehistòria i Arqueologia Castelloneques recull publicacions sobre distintes matèries d’investigació arqueològica


Està editada per: Servei d' Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació Provincial de Castelló.


Aquest projecte és fruit d’un conveni de col•laboració entre el Servei d' Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques i la Universitat Jaume I.