SUMARI

1. Portal. María Dolores Burdeus, Joan Verdegal p. 5-6

2. Minories i llengües minoritàries a l'Europa plurilingüe. Reiner Arntz p. 7 - 14

3. La Llengua llatina ahir i avui. Jesús Bermúdez Ramiro p. 15 - 28

4. La llengua occitana com a paradoxa de la història. Joan-Yves Casanòva p. 29-33

5. L'aragonés: perspectives de cooficialitat i de model unitari. Rosa María Castanyer Martín p. 35-43

6. El picard, llegua d'oïl. Jean-Michel Eloy p. 45-51

7. La llengua catalana en el marc de les llengües minoritzades europees. Josep R. Guzman Pitarch p. 53-66

8. El gallec, llengua majoritària però minoritzada. Xosé Henrique Costas p. 67 - 79

9. El mirandès front al portugués i el castellà. Cristina Martins p. 81-95

10. El judeoespanyol: Concepte i orígens, història, situació actual. Rubén J. Montañés Gómez p. 97 - 123

11. El Friülès al llarg del temps. Rienzo Pellegrini p. 125-136

12. El cors, una llengua desconeguda. Béatrice Rodat p. 137-148

13. L'asturià. Petita història d'una literatura en desgràcia permanent. Milio Rodríguez Cueto p. 149 - 160

14. El retoromànic a Suïssa. Una llengua minoritària en contacte. Clau Solèr p. 161-171

15. El francoprovençal: tercer domini gal.loromànic entre la llengua d'oc i la llengua d'oïl. Dominique Stich p. 173 - 191

16. Sa Limba sarda. Giovanna Tonzanu p. 193-208

17. El ladí. Gerda Videssot p. 209 - 220

18. «Em diuen Omega» (carta de comiat en quinze llengües romàniques). Joan Verdegal p. 221 - 223