SUMARI

Preàmbul Amador Antón p. 5-6

1. Filipins musulmans? La identitat nacional i ètnica en el context del problema al sud de les Filipines. Michael Frank A. Alar p. 7-17

2. El nucli ètici-metafísic de l'obra O Negrinho do Pastoreio de Joao Simoes Lopes Neto. Agenir Bavaresco p. 19-31

3. Cap a un diàleg intercultural a Kenya. Ahmed Fatuma p. 33 - 41

4. Què tenen en comú els canadencs? Una identitat nacional basada en la diversitat. Andrea Gilbert p. 43-51

5. La confiança marc del diàleg intercultural. Alfonso Gual Gual p. 53 - 59

6. Diàleg intercultural a Rwanda. Betty Mutesi p. 61-67

7. Transformació de conflictes i interculturalitat. Sonia Paris Albert p. 69-77

8. Pakistan: els problemes interculturals i les solucions internes. Uzma Rehman p. 79 - 92

9. Proposta per a una educació intercultural. Yolanda Ruiz Ordoñez p. 93-108

10. Interculturalitat de gènere, un espai de convivència entre dones i homes. Dori Valero Valero p. 109 - 113

11. Formes plurals d'habitar a Mèxic. Natalia Ix-Chel Vàzquez González p. 115-122

12. Extractes. p. 123-131


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78