Envíos recientes

 • Extractes 

  Comité editorial Anuari
 • Preàmbul 

  Antón Antón, Amador
 • Formes plurals d'habitar a Mèxic 

  Vázquez González, Natalia Ix-Chel
  L’objectiu del present escrit cau a mostrar quins són aquells traços que poden definir els diferents mecanismes a partir dels quals es poden observar alguns processos interculturals a Mèxic. Per a tal efecte, es presenten ...
 • Interculturalitat de gènere, un espai de convivència entre dones i homes 

  Valero Valero, Dori
  Actualment, vivim en una cultura on la dominació és el més important. Una cultura que té com a valor més destacat guanyar, estar sempre per damunt de les/els demés a tota costa. En aquesta cultura de la dominació es fan ...
 • Proposta per a una educació intercultural 

  Ruiz Ordóñez, Yolanda
  En aquest treball es du a terme una anàlisi evolutiva dels diferents models d’educació intercultural que hi ha a l’àmbit de l’ensenyament; al mateix temps, s’ofereixen uns objectius didàctics i metodològics d’acord a un ...

Más


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Política general de seguridad de la información | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78