SUMARI

1. Preàmbul. Lluís Messeguer p. 5

2. La crítica: de la teoría a la vida. Lluís Messeguer p. 7-18

3. Travessia per algunes vies crítiques d'abordatge als discursos artístics: parlem del paradigma interdisciplinar? Dora Sales Salvador p. 19-30

4. Els estudis culturals i la crítica als processos i estructures de la comunicació. Mª José Gómez Fuentes p. 31 - 36

5. La publicitat més enllà del discurs creatiu: crítica, llenguatge i responsabilitat social. Eloísa Nos Aldás p. 37- 42

6. La crítica teatral periodística: entre l'espectacle i la cultura. Xavier Vellón Lahoz p. 43-61

7. La (a) crítica narrativa valenciana i altres mancances plurals. Adolf Pique Vidal p. 63-71

8. Goethe i el modernisme: Maragall a través de la mirada fusteriana. Iban L. Llop p. 73-78

9. Filles i mares: la influència de la ginocrítica en els temes de filiació i maternitat en Llengua abolida de Maria-Mercè Marçal. Laia Climent p. 79 - 87

10. Escriure a Castelló (1991-2001): la tensió de l'arc de la bona literatura. Breu panorama històric. Manel Garcia Grau p. 89-96

11. Extractes. p.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78