Publicacions de la Fundació Isonomia , entitat privada sense ànim de lucre depenent de la Universitat Jaume I de Castelló, que té com a funció la promoció i el foment de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes.