Publicacions de la Fundació Isonomia , entitat privada sense ànim de lucre depenent de la Universitat Jaume I de Castelló, que té com a funció la promoció i el foment de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes.Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78