SUMARI

1. Portal. Discurs científic i comunicació social. Vicent Salvador p.5-12

2. El jardí de les senderes que es bifurquen: notes sobre els límits entre la cultura científica i les humanitats. Miquel Nicolás p. 13-25

3. Entreteniment de filòsofs. Idees sobre els origens de la divulgació científica. Martí Dominguez p. 27-40

4. Un balanç provisional sobre la comunicació cientíca en català. Juli Peretó Magraner p. 41-48

5. Apunts sobre la traducció i la comunicació de la ciència. Vicent Montalt Ressurecció; p. 49-58

6. La popularització de la informàtica. Anna Montesinos López p. 59-72

7. Els discursos de la ciència. Juan Borja Sanz p. 73-82

8. Autobiografia i ciència la vida de la ciència i la ciència de la vida. Patrícia Alberola p. 83-90

9. La ciència i la tecnologia al servei de la utopia. La confiança històrica d'Onofre Parés a L'illa del gran experiment. Mavi Dolç Gastaldo p. 91-102

10. Premsa i divulgació científica. Entrevista a J.J. Pérez Benlloch. Maria Josep Marín Jordà; p. 103-1130

11. Expressió artística i coneixement científic (Reflexions en veu alta davant la pintura de Joan Pere Viladecans). Sebastià Serrano p. 115-120

12. Extractes. p. 121-125


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78