Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorTrigo i Rodriguez, Josep Maria
dc.date.accessioned2009-09-30T15:43:19Z
dc.date.available2009-09-30T15:43:19Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationTRIGO I RODRIGUEZ, Josep Maria. A la recerca de l'origen del Sol, la Terra i la vida. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica, 2001, núm. 12, p. 111-121
dc.identifier.issn1130-4235
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/5498
dc.description.abstractL’article es centra en la descripció de l’evolució del disc protoplanetari solar que donàlloc a la formació dels planetes. La diferència en composició química dels anomenats planetes interiors -com ara la pròpia Terra- i dels exteriors -com el gegantí Júpiter - és explicada en funció de la temperatura de cada regió en el temps de l’acreció. L’existència de materials lleugers (aigua, matèria orgànica, etc.) en la Terra es justificada corn provenint de matèria interplanetària exterior. Aquests materials lleugers, en refredar-se l’escorça terrestre, serien el germen de la vida, originada en un oceà que la protegia de la intensa radiació ultraviolada emesa pel Sol.ca
dc.description.abstractThe discussion focuses on describing the evolution of the protoplanetary solar disc which originated the formation of the planets. The difference in chemical composition of the so called inner planets -such as our own Earth- and the outer planets -such as gigantic Jupiter- is explained in terms of the different temperatures prevailing in the different regions during the time of accretion. The existence of light materials -water; organic matter etc. -on Earth is explained as coming from outer interplanetary matte,: As the crust of the Earth cooled down, these light materials became the germ of life, originated in an ocean which protected it form the intense ultraviolet radiation emitted by the Sun. This is how fife on Earth originated.en
dc.language.isocat
dc.publisherAgrupació Borrianenca de Cultura
dc.subject.otherSol
dc.subject.otherTerra
dc.subject.otherVida -- origen
dc.titleA la recerca de l'origen del Sol, la Terra i la vida
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
europeana.countryES
europeana.hasObjectFalse
europeana.languagespa
europeana.providerUniversitat Jaume I
europeana.typeTEXT
europeana.objecthttp://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/5498/recerca_origen_sol.pdf?sequence=1
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

  • Any 2001 - Núm. XII [12]
    L’odissea de la Física. Paradigmes i aplicacions de la Física contemporània

Mostrar el registro sencillo del ítem