Versió completa. Enric Forner i Valls; Joan Castany i Alvaro; Miguel Tirado Bernat; Vicent Gual i OrtíSUMARI

1. Una nova especie del genere Acila (Bivalvia: Nuculidae) de l'Aptia (Cretaci Inf.) de la Conca del Maestrat. Enric Forner i Valls p.9-14

2. Els vertebrats de la Formació Argiles de Morella (Aptia inferior, Cretaci Inferior). José miguel Gasulla; Francisco Ortega; José Luis Sanz; Fernando Escaso; Pilar Yagüe; Adán Pérez-García p.15-28

3. Dinàmica poblacional de dos equinoïdeus irregulars de l’Aptià de Cinctorres (conca del Maestrat). Enric Forner i Valls, Joan Castany i Álvaro, José Pablo Sansano Ten, Daniel Jurado Sánchez, Vicent Gual i Ortí p.29-40

4. Precisions geològiques i paleoecològiques sobre el jaciment del Barranc de la Torre Folch (el Forcall, els Ports, Serralada Ibèrica). Emili Gombau i Valanzuela, Enric Forner i Valls p.41-46

5. Estudi de la població d’un equinoïdeu irregular de l’Aptià de la subconca del Penyagolosa (serralada Ibèrica oriental). Enric Forner, Jorge Adelantado, Joan Castany i Carme Castany p.47-58

6. Un important jaciment de flora del Cretaci de la Conca del Maestrat. Daniel Sánchez Caballero p.59-62

7. Lombrices raras y endémicas de la provincia de Castellón (España). Antonio Pérez Onteniente p.63-70

8. Pectínidos de las aguas de Castellón: faunística, taxonomía y evolución. Juan B. Peña, Carlos Saavedra p.71-82

9. Estudi de la depredació de Naticidae (Gasteropoda) sobre Spisula subtruncata (Bivalvia) al litoral de la Serra d’Irta (Peníscola, Mediterrània occidental). M. Araceli González de la Lastra Sánchez, Enric Forner i Valls & Pilar González de la Lastra Sánchez p.83-92

10. Seguiment d’aus al Toll d’Ascla (Onda, Castelló) de 2007 a 2011. Joan Castany i Àlvaro p.93-114

11. La comunidad de aves en campos de secano abandonados en la Plana de Castellón. Miguel Tirado Bernat p.115-123