SUMARI

1. Presentació Federico García Moliner. Josep Planelles Fuster p. 5-10

2. La física quántica, paradigma científic del segle XX. Josá Luis Sánchez Gómez p. 11-25

3. 100 anys de quanta: la nova química dels segles XX i XXI. Ignasi Nebot Gil p. 27-47

4. El nét magnètic del gat de Schrödinger. Javier Tejada Palacios p. 49-53

5. Els làsers: quaranta anys d'història d'una revolució científica i tecnològica. Carmen Carreras Béjar; Manuel Yuste Llandrés p. 55-75

6. La teoria de la relatividad restringida . Rolando Pérez Alvarez p. 77-88

7. En el llindar d'una teoria final? Alfredo Tiemblo Ramos p. 89-95

8. El pausat bategar dels estels. Enric Macià Barber p. 97-110

9. A la recerca de l'origen del Sol, la Terra i la vida. Josep M. Trigo Rodríguez p. 111-121

10. Entre el XIX i el XXI: la ciència atmosfèrica al segle XX. Sergio Alonso Oroza; Manuel Puigcerver Zanón p. 122-140

11. Extractes. p. 141-145

12. Quadern de fotografies. p. 147-150


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78