Capítols de llibres escrits per membres del Departament d'Educació

Envíos recientes

 • Gènere i formació d´identitats en la formació inicial de mestres de LIJ 

  Aguilar Ródenas, Consol
  La comunicació presenta un projecte d’innovació educativa lligat a lʼactivitat docent de grau. Des del protagonisme de lʼestudiantat de formació inicial en mestre/a sʼha dut a terme una formació i sensibilització en ...
 • Didàctica de la llengua i ideologia 

  Aguilar Ródenas, Consol
  L'objecte central de la Didàctica de la Llengua, segons Camps (1993), és l'espai d'interacció entre pràctiques pedagògiques i processos d'aprenentatge d'una materia específica que és la llengua. I defensa que el punt de ...
 • Comprensió de la informació i coneixement des de la perspectiva constructivista 

  Aguilar Ródenas, Consol
  Per realitzar una aproximació costructivista a ña didàctica de la llengua, considerem que la nostra opció curricualr ha d'anar unida a la perspectiva de l'opció crítica, on el currículum s'entén com una construcció històrica ...
 • El poder de educar y de educarnos: una conversación en curso 

  MacLaren, Peter; Martínez Olivé, Alba; Rivas Flores, José Ignacio; Corella, Iolanda; Castelló, Rafael; Oliva, José Francisco; Cucarella, Lucía; Monferrer Ferrando, Dolors; Leal, David; Aguilar Ródenas, Consol; Laborda, José Luis; Molina, Amparo; Martí, Manel; Carbonell, Eva; Miralles, Cristina; Nadal, Maria; Vidal, Maria Esther; Such, Encarna; Vila, Vicent; Balaguer, María José; Català, Eduardo; Grau, Mila; Aparicio, Isabel; Borox, Paqui; Pallarés, Carlos; Picher Richart, María José; Múrcia, Pascual; Aparicio Guadas, Pep
  Hablo en el artículo de la colonización. Muchos de mis es- tudiantes son sudamericanos y muchos son indígenas y rechazan lo español por su odio a los conquistadores. Especialmente en EEUU, ahora hay un énfasis por el ...
 • Al voltant de "L'acció cultura l per a la llibertat i altres escrits" 

  Aguilar Ródenas, Consol
  Els textos que recull aquest llibre, com ens explica el mateix Paulo Freire (1921-1997), van ésser redactats amb la intenció de provocar una discussió, amb la intenció d'aprofundir i reflexionar. Perquè eren textos preparats, ...

Más


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Política general de seguridad de la información | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78