Nemus és la publicació periódica científica de l' Ateneu de Natura que es publica des de l’any 2003 . Les seves finalitats principals són promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les de Ciències Naturals. Per aixó, publicarà treballs originals, de tot arreu. Encara que tindrà en especial consideració els articles científics, i considerarà treballs d'alta divulgació, referits a les comarques de Castelló.


Ministerio This project has received a grant from the Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas of the Spanish Ministry of Culture.
DSpace
Metadata subject to:Public Domain | Information and queries:biblioteca@uji.es | Security and privacy center | Legal Advice
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Spain - Phone: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78