SUMARI

1. Presentació p. 5

2. Les lletres valencianes en la cruïlla. Ricardo Blasco p. 9-33

3. «Ioesa»: femení singular. Teresa Esteve p.35-46

4. Els llocs urbans a la València musulmana: el cas de Borriana. Pierre Guichard p. 47-53

5. El bilingüisme segons Aracil. Joan Garí p. 55- 68

6. L'art de la persuasió en «Tirant lo Blanch». Júlia Todolí p.69-86

7. Remarques a l'edició de dues traduccions de Martí de Viciana. Tomàs Martínez p.87-94

8. El caciquisme a la província de Castelló durant la Restauració. Eduardo Pérez Arribas p. 95-106

9. Estudi químic de la dinàmica de les aigües litorals del delta del Millars a l'estiu del 1989. Guillem Monrós et alii. p. 107-121

10. Els inicis de la cooperació en la citricultura valenciana. Vicent Abad p. 123-137

11. Mol.luscs continentals a Borriana. Robert Rosello p. 139-152

12. Abstract. p. 149-152


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78