SUMARI

1. Presentació Joan Manuel Verdegal Cerezo p. 5

2. Traduir per al teatre. Jean-Jacques Alcandre p. 7 - 12

3. Traducció i context. Jean Boase-Beier p. 13-22

4. Tècniques de traducció de la informació no verbal en els textos audiovisuals. Frederic Chaume Varela p. 23 - 33

5. La traducció a Suïssa: una visió històrica. Hannelore Lee-Jahnke p. 35-50

6. Traducció automàtica de construccions amb verbs suport. Elisabete Marques Ranchhod p. 51-62

7. Lematització provisional del lèxic de la Vita Christi de sor Isabel de Villena (segona part: G-Z). Rafael Alemany Ferrer p. 63 - 98

8. La llengua d'Isabel de Villena. Emili Casanova p. 99-120

9. El narrador com a eix de ficcionalització: l'Espill o Llibre de les dones. Xavier Vellón Lahoz p. 121 - 126

10. Aproximació a la temàtica de la poesia d’Alfred Giner Sorolla. Josep Manuel San abdon Queralt p. 127-136

11. Una associació de masovers al segle XX: la societat del mas de Vidal. G. García Belmonte; F.X. García Belmonte; M. Bellés Safont p. 137- 145

12. Expectatives de futur per al valencià: els seus parlants més joves (anàlisi de les actituds lingüístiques a la població infantil de Moncofa). Jordi Sánchez Martí p. 147- 163

13. L’ emoció. Francesc Palmero p. 165 - 176

14. Resums. p. 175-181

15. Ressenyes. p. 183-185


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78