Data d'emissió: 11/03/1978Contingut:

- «Brancal»: comentari sobre la tardança a enretirar les gaiates, passada la Magdalena.

-Reportatge de la Romeria de les Canyes de 1978 (continuació).

-Notícia de l’estrena de La Conlloga, de Miquel Peris, al Teatre-Cine Sindical. Audició de fragments de la representació. Entrevistes a Francesc Mariscal i Miquel Peris.

-Festa popular de la gaiata 5 de nomenament com a patrons del sector de sant Vicent Ferrer i sant Blai: parlament de Josep Miquel Francés.

-Comentari final sobre l’absència de delegats de la Junta Central de Festes als actes comentats.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78