(Castelló 21 setembre 1825 - 13 gener 1877)

Va ser notari, registrador de la propietat, promotor fiscal, cronista oficial de la ciutat i polític.Va rebre la Medalla i Creu de Beneficència.

Fill d'una família de l'alta burguesia castellonenca. Després dels seus estudis mitjans a Castelló en el carrer Major, estudie lleis en la ciutat de València. Es va obrir pas en politica afiliandose al partit Progressista, després com a president del partit Liberal de Castelló. Luis, va ser secretari de la Junta Revolucionària, regidor i diputat provincial i governador civil també, un home afí a Isabel II i al General O`Donell. Va ser Cronista en el periodico La Província de la Union Liberal, aquest fet li va permetre publicar dos llibres El Desert dels Palmells i Història de Castelló de la Plana.

Es distingia per la seua bondat, ja que és el responsable de l'Hospital de Colèrics, però sobretot per ser un personatge carismàtic que passejava pels carrers de Castelló. Als seus 51 anys d'edat pateix una caiguda des del seu cavall que li costa la vida.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78