Dramaturg. El seu èxit més notable es va assolir amb La Matansa del serdo escrita a l’any 1893 i publicada en 1911. En La Marchalera, estrenada durant les festes de la Magdalena, resulta destacable la conversa sobre el valencià i el castellà, a més, després parlen de política; temes molt habituals en l’escriptor.