(Castelló de la Pana, 1874-1958)

Va ser arxiver municipal, i també secretari de la Diputació. A més d'articles de mèrit i de la participació en esdeveniments i actes, ha deixat estudis i llibres cabdals sobre diversos assumptes: Estudio histórico-jurídico de las Mancomunidades Provinciales, Las Aulas de Gramática de Castellón, Las calles de Castellón, Los antiguos gremios de Castellón;La política agraria y las comunidades de labradores. L’estil de Gimeno es percep al principi de la seva millor sintesi: Del Castellon viejo, on resumeix magistralment les fites de la història interna de la ciutat.