SUMARI

1. Ausiàs March i els tòpics Robert Archer p. 5-17

2. Aproximació a la poesia d' Eduard Buïl Josep J. Conill p. 19 - 57

3. Assaig i heterodòxia: Fuster contra Fuster Vicent Salvador p. 59-64

4. Mite, història i ficció: l'antagonisme de llengües a l'Europa del segle XVI Inga Bierkandt p. 65-81

5. L'epitafi àrab del museu de Borriana Carmen Barceló p. 84 - 86

6. Art i Neovantguarda Rosalia Torrent p. 87 - 97

7. El càncer, enigma i repte: orígens i possibilitats de prevenció Alfred Giner Sorolla p. 99-114

8. Línies actuals d'investigació sobre programes educatius amb delinqüentsOlga Carbó Badal p. 115 - 132

9. Flexibilitat i tipus d'empreses María Ripollés p. 133 - 138

10. Abstract. p. 139-140


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78