Data d'emissió: 07/05/1977Contingut:

- «Brancal» sobre importància de les passades festes del Lledó. Lectura de l’acta de petició de la declaració basilical per al Santuari del Lledó, per Joaquín Campos.

- Paraules de l’alcalde Vicent Pla i Broch en l’acte d’entrega del Llibre de precs al bisbe Cases. Resposta del bisbe a l’ofrena del llibre.

- Entrevistes a Joaquín Campos, a Mn. Vicent Pascual, prior de Lledó, i a l’alcalde Vicent Pla.

-Interpretació de la «Jota de Lledó 1977». Lletres de Lluís Viciano. Rondalla Típica Castellonenca Els Llauradors. Direcció : Antoni Hernández.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78