SUMARI

Preàmbul. Jesús Rosel p. 5-7

1. Hipnosis desperta i qualitat de vida. Ana Alarcón y Antonio Capafons p. 9-16

2. Donació d’òrgans: «regal de vida». Alberto Belenguer y Jesús Rosel p.17-26

3. El benestar psicològic del professorat: variables implicades. Fernando Doménech Betoret p. 27-40

4. Els xiquets i la seua reacció a la mort d’un ésser estimat. Mónica García Renedo, José Manuel Gil Beltrán y Rosa Mateu Pérez. p. 41-50

5. Neurogènesi en el cervell adult i salut mental. Vicente Hernández-Rabaza, Jesús Rosel y Juan José Canales p.51-68

6. Drogodependències i trastorns addictius: una breu introducció. Francisco Herrero Machancoses y Rafael Herrero Lorenzo p.69-83

7. La delinqüència juvenil a la província de Castelló. Jacinto Pallarés y Jesús Rosel p. 85-94

8. El menor en risc: com recolzar i promoure la resiliència . Lidón Villanueva, Keren Cuervo y Ana B. Górriz p. 95-102

Extractes. p. 103-108


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78