Quiquet amb la dansa dels arets, al Pregó del 1971Data d'emissió: 27/03/1971Contingut:

- Portada musical: «Nit en l’ermita», per la Rondalla Típica Castellonera.

- Entrevista a Ferran Sanchis Cardona, autor de la versió en valencià del programa del Pregó, sobre les danses del Corpus.

- Entrevista a la mestra Maria Felis sobre recuperació de danses dels Arets.

- Primera edició de la «Tasca Taurina».

- Poesia a la Lledonera, de Pepe Forcada Polo.

- «I cicle de teatre valencià»: El Cascarràbies, obra interpretada pel Grup de Teatre del «Círculo Juvenil San Pedro», del Grau de Castelló.