Quiquet amb la dansa dels arets, al Pregó del 1971Data d'emissió: 27/03/1971Contingut:

- Portada musical: «Nit en l’ermita», per la Rondalla Típica Castellonera.

- Entrevista a Ferran Sanchis Cardona, autor de la versió en valencià del programa del Pregó, sobre les danses del Corpus.

- Entrevista a la mestra Maria Felis sobre recuperació de danses dels Arets.

- Primera edició de la «Tasca Taurina».

- Poesia a la Lledonera, de Pepe Forcada Polo.

- «I cicle de teatre valencià»: El Cascarràbies, obra interpretada pel Grup de Teatre del «Círculo Juvenil San Pedro», del Grau de Castelló.

Envíos recientes


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Política general de seguridad de la información | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78