Quiquet amb la dansa dels arets, al Pregó del 1971



Data d'emissió: 27/03/1971



Contingut:

- Portada musical: «Nit en l’ermita», per la Rondalla Típica Castellonera.

- Entrevista a Ferran Sanchis Cardona, autor de la versió en valencià del programa del Pregó, sobre les danses del Corpus.

- Entrevista a la mestra Maria Felis sobre recuperació de danses dels Arets.

- Primera edició de la «Tasca Taurina».

- Poesia a la Lledonera, de Pepe Forcada Polo.

- «I cicle de teatre valencià»: El Cascarràbies, obra interpretada pel Grup de Teatre del «Círculo Juvenil San Pedro», del Grau de Castelló.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78