Manuals docents en línia i en obert, de lliure accés, corresponents a les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, editats pel Servei de Publicacions UJI dins la col.lecció Sapientia.

 


Ministerio This project has received a grant from the Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas of the Spanish Ministry of Culture.
DSpace
Metadata subject to:Public Domain | Information and queries:biblioteca@uji.es | Security and privacy center | Legal Advice
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Spain - Phone: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78