Manuals docents en línia i en obert, de lliure accés, corresponents a les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, editats pel Servei de Publicacions UJI dins la col.lecció Sapientia.