Data d'emissió: 14/10/1972Contingut:

- «Brancal sonor»: «Pau» de Nino Ferry, cantant valencià.

-«Castelloneries pregunte, la ciutat conteste i vostés escolten»: entrevista a Eugeni Ponz Nomdedéu, alcalde de L’Alcora, realitzada per Josep Lluís Esteban.

-Fèlix Estop interpreta les cançons «Carabasseta de Paulí» i «Al to que sona».

-«Carta oberta a l’eternitat, destinatària: Rosita Domínguez» «A cau d’orella» (secció de Tomàs Escuder Palau): «Visió de Rosita Domínguez».


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78