Periòdic elaborat pel Grup Escolar d l’Escola Normal de la Generalitat, a Barcelona