Publicacions de la Cooperativa escolar de l’Ateneu Obrer de Barcelona