Periòdic escolar elaborat per l’escola de Canet Lo Roig