Periòdic escolar elaborat per l’escola de Plana Redona, a Olèrdola (Barcelona). Inclou la col.lecció L'Espiga.