Periòdic escolar elaborat per l’escola nacional de nens de Consell (Mallorca)