Publicació de les Escoles Nacionals Graduades de Vilafranca del Penedés