Llibres, articles i follets, originals i publicats, escrits per Enric Soler i Godes