Data d'emissió: 15/07/1972Contingut:

- Carta de Benjamín Farbregat, exalcalde de Castelló, per a agrair l’esment a ell dins la secció «Castelló, anys quaranta». Capítol II dedicat a Rose Mary Monfort.

- Anunci de l’actuació de la Murga Típica Fadrell Camp en la «Festa de Poble» de les festes de Sant Cristòfol. Intervenció de Joanet Algueró i sintonia de la Murga.

- «Historia y anecdotario del Teatro Principal», per Antonio Gascó.

- «Teatre valencià»: continuació de Nelo Bacora, de Peris Celda, obra interpretada pel Grup Juvenil Sant Pere, del Grau.