Data d'emissió: 31/07/1976Contingut:

- Notícia sobre festival artístic d’homenatge al dolçainer Josep Maria Illescas, al Cercle Juvenil Sant Pere, del Grau.

- Notícia sobre manteniment de les misses de festa de precepte a l’ermita de Sant Joan del Riu Sec.

- Inauguració del bust de mossén Antonio Prades, vora l’ermita de Sant Jaume de Fadrell. Entrevistes al bisbe Cases i l’alcalde Pla.

- «Contalles de la vila i ravals», secció de Josep Miquel Francés.

- Capítol de Trencs, moradures i verducs, autobiografia del pintor Porcar.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78