​L'escriptor ​Josep Barberà i Ceprià al programa Castelloneries.Data d'emissió: 29/04/1972Contingut:

- «Templete de Ribalta»: Banda Municipal de Castelló, dirigida per Joan Garcés, interpreta Gonzalo Puerto, pasdoble de Sanchis Miralles (estrena radiofònica).

- Josep Barberà Ceprià comenta els set primers anys del programa.

- Anunci d’un programa extraordinari sobre festes del Lledó.

- «Teatre valencià»: continuació de Nelo Bacora, de Peris Celda, interpretat pel grup de teatre del Círculo Juvenil San Pedro del Grau.

- Comiat, amb recordatori de proper programa sobre el Lledó.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78