L'escriptor ​Josep Barberà i Ceprià al programa Castelloneries.Data d'emissió: 22/04/1972Contingut:

- «Brancal»: èxit de l’exposició de l’artista Llorens Poy a Madrid.

- «Templete de Ribalta»: Banda Municipal de Castelló, dirigida per Joan Garcés, interpreta Per la flor del lliri blau, de Joaquim Rodrigo.

- Balanç de set anys de programa.

- «Poetas y poesias castellonenses: “La palabra”, de Nieves Rueda, recitat per la mateixa autora.

- «Castelloneries pregunte, la ciutat conteste… i vostés escolten»: entrevista al Sr. Balaguer.

- «Historia y anecdotario del Teatro Principal», per Antonio J. Gascó Sidro.

- «Teatro valenciano»: continuació de Nelo Bacora, de Peris Celda, interpretat pel grup de teatre del Círculo Juvenil San Pedro del Grau.