Data d'emissió: 29/07/1972Contingut:

- «Castelloneries en Benicàssim»: «Vivències i records del Festival Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega», per Josep Barberà Ceprià.

- Balanç de les festes de sant Cristòfol.

- «Castelló, anys quaranta» (nou capítol).

- «Historia y anecdotario del Teatro Principal», per Antonio Gascó.

- «Teatre valencià»: part final de Nelo Bacora, de Peris Celda, obra interpretada pel Grup Juvenil Sant Pere, del Grau.