Data d'emissió: 22/07/1972Contingut:

- Editorial de Francesc Vicent sobre les festes de Sant Cristòfol.

- Programa d’actes de la «Festa de l’Agüelo», dins les festes de Sant Cristòfol.

- Notícia sobre la visita del guitarrista Francesc Herrera.

- 1er. capítol de la sèrie «Vivències i records del Festival Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega», per Josep Barberà Ceprià.

- «Castelló, anys quaranta» (nou capítol).

- «Historia y anecdotario del Teatro Principal», per Antonio Gascó).


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78