Data d'emissió: 07/10/1972Contingut:

- Glossa irònica d’una cançó de Mari Trini. Lectura de l’article «No fer-se de mal voler», de l’alcade de Llucena, Gonzalo Puerto, que es va publicar al butlletí de la Junta de Foment de l’estiueig de Llucena. .

- Lectura del poema «Camino de la ermita», de Nieves Rueda, recitat per Maria Consol, com a homenatge a totes les Rosers.

- «Teatre valencià en Castelloneries»: continuació de Ni estan tots els que són, ni són tots els que estan, de Rafael Bigné Fink, a càrrec de dues figures del Cercle Juvenil Sant Pere, del Grau.

- Entrevista a Mari Carmen Gómez Delíbano.

- «Castelló, anys quaranta»: diàleg amb Pepe Forcada Polo.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78