Data d'emissió: 08/05/1971Contingut:

- Nit en l'ermita, Rondalla Castellonera, Himne a Castelló, assaig de la cançó Muñequita linda, per Els Llauradors, en Serenata del Lledó.

- Entrevista de Francesc Vicent a Joaquín Campos, estudiant a Barcelona, sobre treball Iconografia mariana de la Mare de Déu del Lledó.

- Rotllo i Canya, de Josep Garcia, per la Rondalla Vila i Ravals, dirigida per Josep Gargori, que es presenta en serenata del Lledó.

- Jota del Lledó, per la Rondalla Vila i Ravals, en Serenata del Lledó.

- Entrevista de Francesc Vicent a Josep Gargori, sobre la Rondalla Vila i Ravals.

- Entrevista a Juan Guallart, sobre filmacions i fotografies de totes les festes de Castelló.

- Gojos del Lledó, per Schola Cantorum de Castelló.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78