Data d'emissió: 10/06/1972Contingut:

- Sintonia de la Murga Típica Fadrell Camp i entrevista al seu director, el mestre Gargori.

- Historia y anecdotario del Teatro Principal, per Antonio J. Gascó Sidro.

-«Camino de esperanza» (secció de Vicente Miguel Gónzález Ulldemolins).

- «Teatre valencià»: continuació de Nelo Bacora, de Peris Celda, obra interpretada pel Grup Juvenil Sant Pere, del Grau.

- El Grup mixt de danses i Rondalla de la Secció Femenina de Castelló a La Orotava (Illes Canàries.